MetkuMods

OLED-teknologiaa
4D Systemsiltä


 
Kirjoittaja: Aki Korhonen
Julkaistu: 25.06.2009
Valmistaja: 4D Systems
In English In English
Suomeksi Suomeksi

µOLED-96-G1, 0.96" OLED-moduuli - Käyttö

Näytön käyttö on erittäin yksinkertaista; liitä sarjaliikenneadapteri näyttöön ja lataa haluamasi ohjelma tai lähetä sarjakomentoja ohjaillaksesi sitä.

Näytölle on kaksi erilaista laiteohjelmistoa saatavilla; ensimmäinen on sarjaliikenneohjelmisto (joka on esiladattuna moduulilla) ja toinen on 4DGL-ohjelmien ajamista varten. Molemmat näistä löytyvät tuotesivun kautta ja ne voidaan vaihtaa PmmC Loader -ohjelmalla, joka on myös helppokäyttöinen. Valitaan vain ladattava ohjelmisto, oikea portti ja klikataan Load.

 

Introcution to 4D Systems OLED Technology
PmmC Loader

 

4DGL-ympäristö

4DGL on grafiikkapainotteinen ohjelmointikieli, joka on tehty Picaso ja Goldelox -prosessoreille suoraan moduulissa ajettavaksi. 4DGL sisältää hyvät koodikirjastot erilaisia grafiikka, teksti ja tiedostojärjestelmäfunktioita (ja kosketuspaneeliin liittyviä funktioita Picasolle ja kosketuspaneelille) helppoa ja nopeaa kehitystä varten. Jos sinulla on jotain pohjakokemusta C, Java, Basic, Pascal jne. kielistä, ei sinulla pitäisi olla vaikeuksia 4DGL:n kanssa. Ohjelmistokehitystä varten tarvitset 4DGL Workshopin 4D Systemsin sivuilta.

Lisää syvempää tietoa, lataukset ja manuaalit on tarjolla 4DGL developers corner -sivulla:

 

Introcution to 4D Systems OLED Technology
4DGL Workshop

 

Tähtikenttä 4DGL:llä

Seuraava esimerkki ei ota kaikkea irti tästä näytöstä, koska se oli lähinnä vaan ohjelmointiharjoituksena itselle, jotta oppisi hieman 4DGL:n syntaksia. Koodi on lähinnä C-kielestä 4DGL:ään muunnos tähtikenttäefektin koodista, joka löytyy paketista nimeltä The Demo Effects Collection. Tätä esimerkkiä varten täytyy 4DGL-ympäristön ohjelmiston olla ladattuna moduuliin.

Get Flash to see this player.


Koodi:

#platform "uOLED-GOLDELOX"

/*************************************************
* MetkuMods - http://metku.net/
*
* Filename: goldelox_starfield.4dg
* Created: 2009/04/20
* Author: Aki Korhonen
* Description: Starfield for Goldelox
**************************************************/

#inherit "4DGL_16bitColours.fnc"

#constant NUMBER_OF_STARS 40
#constant STAR_ARRAY_SIZE 200 // NUMBER_OF_STARS * 5
#constant SCREEN_WIDTH 96
#constant SCREEN_HEIGHT 64

// 0 = xpos
// 1 = ypos
// 2 = zpos
// 3 = speed
var stars[STAR_ARRAY_SIZE];

func init_star(var i)
	stars[i*5+0] := RAND() % 20;
	stars[i*5+1] := RAND() % 20;
	
	stars[i*5+0] := stars[i*5+0] * 300;
	stars[i*5+1] := stars[i*5+1] * 300;
	
	stars[i*5+2] := i;
	stars[i*5+3] := 2 + ABS(RAND() % 3);
endfunc

func init()
	var i;
	
	i := 0;
	while(i++<NUMBER_OF_STARS)
		init_star(i);
	wend
endfunc

func main()
	var centerx, centery;
	var i, tempx, tempy;
	
	init();
	
	centerx := SCREEN_WIDTH >> 1;
	centery := SCREEN_HEIGHT >> 1;
	
	while(1)
		// Clear screen
		gfx_Cls();
		
		// Move and draw stars
		i := 0;
		while(i++<NUMBER_OF_STARS)
			stars[i*5+2] := stars[i*5+2] - stars[i*5+3];
			
			if(stars[i*5+2] <= 0)
				init_star(i);
			endif
			
			// Compute 3D position
			tempx := (stars[i*5+0] / stars[i*5+2]) + centerx;
			tempy := (stars[i*5+1] / stars[i*5+2]) + centery;
			
			// Check if a star leaves the screen
			if(tempx < 0 || tempx > SCREEN_WIDTH - 1 ||
			   tempy < 0 || tempy > SCREEN_HEIGHT - 1)
				init_star(i);
			endif
			
			gfx_PutPixel(tempx, tempy, WHITE);
		wend
        
        pause(2);
	wend
endfunc


Sivut:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 


 
  Content in english!
  Sisältö suomeksi!

 Google

 .:Back to top Bandwidth by Mpoli

Copyright © Metku.net, All Rights Reserved.
All content and graphics in MetkuMods are sole property of Jani Pönkkö and may not be reproduced or copied in any manner without written permission from him.
All brand names, trademarks and copyrights are the property of their respective owners.Privacy Policy